acidification


acidification
rūgštėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandenilio jonų koncentracijos didėjimas (neutralios terpės būklė – pH 7). Dirvožemio, vandens, lietaus rūgštėjimas – viena didžiausių Europos aplinkos problemų. Dėl to didelėse teritorijose sutrinka normali ekosistemų veikla. Nuo oro ir kritulių rūgštėjimo kenčia augalija ir gyvūnija, mažėja natūralių ir kultūrinių biocenozių produktyvumas. Ypač pavojingas gyviesiems organizmams sieros dioksidas, kuris, susijungęs su vandens garais, sudaro sulfitinę rūgštį, galinčią ilgai išlikti atmosferoje. atitikmenys: angl. acidification vok. Säuerlichkeit, f rus. закисление, n

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Look at other dictionaries:

  • Acidification — de l’océan Variation du pH à la suface des océans provoqués par le CO2 d origine anthropique entre les années 1700 et les années 1990 …   Wikipédia en Français

  • acidification — [ asidifikasjɔ̃ ] n. f. • 1786; de acidifier 1 ♦ Chim. Transformation en acide. 2 ♦ Géol. Injection d acide chlorhydrique dans une couche calcaire pour faciliter un forage. ● acidification nom féminin Action d acidifier. Modification du lait due… …   Encyclopédie Universelle

  • Acidification — A*cid i*fi*ca tion, n. [Cf. F. acidification.] The act or process of acidifying, or changing into an acid. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • acidification — parūgštinimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Rūgšties pridėjimas. atitikmenys: angl. acidification rus. подкисление …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acidification — acidify ► VERB (acidifies, acidified) ▪ make or become acid. DERIVATIVES acidification noun …   English terms dictionary

  • acidification — noun see acidify …   New Collegiate Dictionary

  • acidification — See acidifiable. * * * …   Universalium

  • acidification — noun The act or process of making something sour (acidifying), or changing into an acid …   Wiktionary

  • Acidification — Подкисление …   Краткий толковый словарь по полиграфии

  • acidification —   the increase in acidity in an environment due to the development of a particular biome or due to human pollution causing unnaturally high levels of acid rain …   Geography glossary